Reklamácie

REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Ak potrebujete reklamovať tovar, ktorý ste u nás objednali, alebo ho chcete vrátiť, postupujte prosím, podľa nasledovných informácií.

Záručná doba a reklamácie tovaru

Záručná doba na tovar zakúpený v internetovom obchode predávajúceho je 24 mesiacov.

Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť najneskôr do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu krojovanebabatka@krojovanebabatka.sk alebo telefonicky na číslo +421 917 577 914 .

Ak chcete zakúpený tovar reklamovať, vopred nás, prosím, kontaktujte e-mailom na adresu krojovanebabatka@krojovanebabatka.sk alebo telefonicky na číslo +421 917 577 914, aby sme si dohodli spôsob doručenia reklamovaného tovaru a mohol vám byť  zaslaný reklamačný protokol, ktorý vyplníte a doručíte spolu s reklamovaným tovarom.

Reklamovaný tovar (po dohode s nami) môžete vrátiť:

  • ako balík doporučenou zásielkou – spolu s vyplneným reklamačným protokolom na adresu  C. Hronského 1173/15, 953 01 Zlaté Moravce, neposielajte ho ako dobierku.
  • odovzdať aj osobne po dohode so zástupcami predávajúceho.

Po obdržaní reklamovaného tovaru vás budeme bezodkladne kontaktovať a dohodneme sa s Vami na rýchlom vyriešení reklamácie.

Pri identifikácii vady reklamovaného tovaru postupujeme podľa zákonných ustanovení Občianskeho zákonníka (§ 622 a 623). Odstrániteľné vady sme povinní odstrániť bez zbytočného odkladu, alebo na Vašu žiadosť zrealizovať výmenu tovaru. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, máte právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy.

Vybavenie reklamácie zrealizujeme jedným z nasledujúcich zákonných spôsobov:

  • výmenou tovaru
  • vrátením kúpnej ceny tovaru
  • odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru

V prípade uznania reklamácie Vám podľa vášho rozhodnutia reklamovaný tovar vymeníme kus za kus, alebo máte právo od zmluvy odstúpiť a v takom prípade Vám vrátime peniaze. Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie a prijatia reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie budete informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania.